Zabezpieczenie sprzętu do
symultanicznego tłumaczenia, tłumaczy oraz sprzętu do wykładów
interaktywnych