Rezerwacja oraz przygotowanie sal
wykładowych i salek warsztatowych,
wraz z wyposażeniem w sprzęt
audiowizualny i sprzęt techniczny