Przygotowanie, organizacja i prowadzenie konferencji (włącznie z prowadzeniem korespondencji) oraz recepcji konferencji