Organizacja programu przed i po konferencyjnego oraz około konferencyjnego dla gości, wykładowców i uczestników oraz osób towarzyszących